• Image of POSTALS 2020
  • Image of POSTALS 2020

cat/
La pandèmia d'aquest 2020 ha marcat l'esperit dels dissenys que he fet en els últims mesos, més introspectius. Aquestes il·lustracions seleccionades, en format postal, pretenen reflexionar sobre la solitud, la necessitat d'afecte, les cures col·lectives i el creixement personal.
Es poden comprar individualment o en packs (en el cas que en vulguis més d'una indica'm quins models vols).
Impressió digital d'alta qualitat
Paper 315g mat
15 x 20 cm

QUEDEN POQUES UNITATS DE CADA DISSENY.
..............

cas/
La pandemia de este 2020 ha marcado el espíritu de los diseños que he hecho en los últimos meses, más introspectivos. Estas ilustraciones seleccionadas, en formato postal, pretenden reflexionar sobre la soledad, la necesidad de afecto, las curas colectivas y el crecimiento personal.
Se pueden comprar individualmente o en packs (en el caso que quieras más de una indícame qué modelos quieres).
Impresión digital de alta calidad
Papel 315g mate
15 x 20 cm
Papel 250g
30 x 40 cm

QUEDAN POCAS UNIDADES DE CADA DISEÑO.