• Image of FANZINE "SOLTENTERA"
  • Image of FANZINE "SOLTENTERA"
  • Image of FANZINE "SOLTENTERA"
  • Image of FANZINE "SOLTENTERA"
  • Image of FANZINE "SOLTENTERA"

cat/
Publicació de 24 pàgines, impresa a dues tintes amb risografia.
Micropoemes de Usar y Tirar amb il·lustracions inèdites a llapis.
Edició limitada i signada de 100 unitats.
Paper Volume 150g
Mida: 14,5 x 20,5 cm
(Segona edició)

..............

cas/
Publicación de 24 páginas, impresa a dos tintas con risografia.
Micropoemas de Usar y Tirar con ilustraciones ineditas a lápiz.
Edición limitada y firmada de 100 unidades.
Paper Volume 150g
Medida: 14,5 x 20,5 cm
(Segunda edición)