• Image of TRES VOLTES REBEL
  • Image of TRES VOLTES REBEL
  • Image of TRES VOLTES REBEL

CAT/
Il·lustració amb versos de l'escriptora Maria-Mercè Marçal.
Print d'edició limitada, numerada i signada a mà.
100 reproduccions
Impressió digital
Paper 315g

...............

CAS/
Ilustración con los versos de la escritora Maria-Mercè Marçal.
Print de edición limitada, numerada y firmada a mano.
100 reproducciones
Impresión digital
Papel 315g