• Image of NINA DE MIRAGUANO

cat/
Làmina d'edició limitada, inspirada en la cançó "Nina de Miraguano" de l'Orchestra Fireluche.
25 còpies numerades
Impressió digital
Paper 250g reciclat mate
30 x 40 cm

..............

cas/
Lámina de edición limitada, inspirada en la canción "Nina de Miraguano" de l'Orchestra Fireluche.
25 cópias numeradas
Impresión digital
Papel 250g reciclado mate
30 x 40 cm