• Image of TEMPS DE FLORS

cat/
Làmina d'edició limitada.
25 còpies numerades
Impressió digital
Paper 200g reciclat mate
DIN A3 (29'7 x 42 cm)

..............

cas/
Lámina de edición limitada.
25 cópias numeradas
Impresión digital
Papel 200g reciclado mate
DIN A3 (29'7 x 42 cm)